2. Nke Advent, II

Nke Advent, II

Na Missa “oge Advent”, bido na December 17 ruo na December

___________________________________________________

O kwesịrị ezie, bụrụ kwa ihe ziri ezi, na-azọ ndụ,

na anyị ga-enye Gị ekele, oge nile, n’ebe nile,

O Nna dị nsọ Chineke ji ike nile, Onye dị ụwatụwa,

site na Kristi, Dinwenu anyị.

 

Onye ndị amụma nile kwụpụtara obịbịa Ya.

Nne Ya bụ Virgin jiri ịhụanya na-enweghị atụ bu afọ ime Ya.

John Baptist mara amụma na Ọ ga-abịa

were gosị kwa Ya mgbe Ọ bịara,

Ebe anyị na-akwado maka orịrị nke ọmụmụ Ya,

Ya bụ Kristi na-eme ka obi anyị ju n’anjụrị,

Ka o were bụrụ na, mgbe Ọ bịara,

Ọ ga-ahụ na anyị ji ekpere na, ukwe otito na-eche Ya.

N’ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị Mụọ-ọma nile nke eligwe, na-eto ebube Gị oge nile n’ukwe, na-asị:

 

Nsọ, Nsọ, Nsọ,

Osebrụwa Chineke nke igwe ndị agha.

Ebube Gị jupụtara eligwe na ala.

Hosanna n’elu kacha elu.

Ọ dị ngọzi bụ Onye bịara n’aha Onye nwe anyị.

Hosanna n’elu kacha elu.