Nke Advent, III

Mwekorita Onodu N’etiti Chukwu Na Mmadu N’iwere Ahu Nke Okwu Chukwu

____________________________________________________________

 O kwesịrị ezịe, bụrụ kwa ihe ziri ezi, na-azọ ndụ,

Na anyị ga-enye Gị ekele, oge nile, n’ebe nile,

O Nna dị nsọ, Chineke ji ike nile, Onye dị ụwatụwa,

site na Kristi, Dinwenu anyị.

 

Anyi ji aṅụrị

na-eso igwe ndi mmụọọma niile nke Eligwe,

na-eto ebube gị oge niile n’ukwe, na-asi.

Nsọ, Nsọ, Nsọ,

Oseburụuwa chineke nke igwe ndịagha,

ebube Gị jupụtara na eligwe na ala.

Họzana n’elu kacha elu.

Ọ dị ngọzị bụ onye bịara n’aha Onyenweanyi.

Họzana n’elu kacha elu.