NKE EPIPHANY

Bido na Epiphany ruo na Saturday tupu Oriri baptism Onye nwe anyị 

_____________________________________________________

O kwesịrị ezie, bụrụ kwa ihe ziri ezi, na-azọ ndụ,

na anyị ga-enye Gị ekele, oge nile, n’ebe nile,

O Nna dị nsọ, Chineke ji ike nile, Onye dị ụwatụwa.

 

N’ihi na mgbe sọ-otu nwa Gị gosịrị Oṅwe Ya

n’ụdị nke mmadụ: ụdị nke anyị nwere ike inwu-anwụ,

O jiri ihè ọhụrụ nke anwụ-anwụ nke Ya

kpọghachie anyị n’ọnọdụ mbụ anyị.

 

N’ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị Mụọ-ọma nile

nke eligwe na-eto ebube Gị oge nile n’ukwe na-asị:

 

Nsọ, Nsọ, Nsọ,

Osebrụwa Chineke nke igwe ndị agha.

Ebube Gị jupụtara eligwe na ala.

Hosanna n’elu kacha elu.

Ọ dị ngọzi bụ Onye bịara n’aha Onye nwe anyị.

Hosanna n’elu kacha elu.