MMIRICHUKWU NKE ONYE ONYENWEANYỊ

(Ido Nsọ Na Ọrụ Kristi)

A na-ekpe nke a na Misa emume mmirichukwu nke Onyenweany

____________________________________________________

O kwesiri ezie bụrụkwa ihe ziri ezi, na-azọ ndụ,

Na anyi ga-enye Gi ekene, oge nile,

N’ebe nile, O Nna di nso,

Chineke ji ike nile, Onye di ụwatụwa,

Site na Kiristi, Diwenụ anyị.

N’osimiri Jodan,

I jiri ihe akara ngosi na ihe ịtụnaanya

gosi nnukwu emume onyiye ọhụrụ nke mmirichukwu Gi.

I jiri ụda olu nke si n’igwe

mee ka e kwere na Okwu Gi binyere ndi mmadụ;

bịakwa were mmụọ Gị nke gbadatara na ụdi nduru

tee Kristi, Nwodibo Gi ude nke aṅụrị,

ka e wee mara Ya dịka onye I zitere

ka ọ kụziere ụmụ ogbenye oziọma nke nzọpụta.

N’ihi nke a,

anyị bụ ndị nọ n’elu ụwa, na ike niile nke eligwe

jikọtara ọnụ na-eto ebube eze Gi mgbe niile n’ukwe na-asi:

 

Nsọ, Nsọ, Nsọ,

Osebrụwa Chineke nke igwe ndịagha,

ebube Gị jupụtara eligwe na ala.

Họzana n’elu kacha elu.

Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n’aha Onyenweanyị.

Họzana n’elu kacha elu.