NKE ỤBỌCHỊ NKITI N’OGE NCHETA AHỤHỤ NKE ONYENWEANYỊ II

Maka Mmuo Nke Ime Opipia

A na-ekpe nke a n’oge ncheta ahh nke Onyenweanyi, kachas n’bch snde

_________________________________________________________________

O kwesiri ezie bụrụkwa ihe ziri ezi, na-azọ ndụ,

Na anyi ga-enye Gi ekene, oge nile,

N’ebe nile, O Nna di nso,

Chineke ji ike nile, Onye di ụwatụwa,

Site na Kiristi, Diwenụ anyị.

 

Nnukwu oge amaraọma nke a bụ onyiye ọma

I nyere ezinụụlọ Gi iji nye anyị

ndụ ọhụrụ nke mmụọ.

I na-enye anyị amaraọma Gị

ka anyị wee na-edebe obi anyị ọcha,

na-ebelata oke ọchịchọ

bịa jiri obi anyị fee Gị nke ọma.

 

Ọ bụ Gi na-akụziri anyị ịtụkwasị obi anyị

n’ụwa nke na-agaghị enwe njedebe

ugbu a anyị ka bi n’ụwa nke a na-agafe agafe.

 

Ugbu a, anyi na-esoro ndị mmụọọma

Na igwe ndịnsọ niile nke eligwe

Na-eto Gi ebeebe na-asị:

 

Nsọ, Nsọ, Nsọ,…..