5. Nke Christmas, II

Nke Christmas, II

Kristi Na-Eweghachị Ịdị-N’out Nke Ihe Nile Ekereke

_________________________________________

O kwesiri na ezie bụrụkwa ihe ziri ezi, na-azọ ndụ,

Na anyị ga-enye Gi ekene, oge nile,

N’ebe nile, O Nna di nsọ,

Chineke ji ike nile, Onye di ụwatụwa,

Site na Kiristi, Diwenuanyị.

 

Taa ị na-eme ka obi anyi ju na aṅụrị

Maka na anyị na-ahu na ime kiristi

Mkpụrụ nke nnukwu ịhunanya I nwere

n’ebe anyị nọ.

Anya mmadụ apụghị ihu otito ya na ebube ya

n’ụdi nke oji  buru Chukwu anyị

Mana ugbua anyị na-ahụ ya

n’udi nke anyị

 

Kristi bu Nwa gi tupu ụwatụwa nile;

mana ugbua amụrụ ya na ime oge.

Ọ biala ka o welita ihe nile elu 

N’ebe ọ nọ,

Ka o dozie ihe niile e kere eke

n’ịdịkọ n’otu

Ka O duputa mmadu n’ọnọdụ nchụpụ ya,

Ma duba ya n’alaeze eligwe, ebe ị nọ.

N’ihi nke a, anyị na-eso

igwe ndi mmụọma niile nke eligwe,

Na-eto ebube Gi oge niile n’ukwe, na-asị;

 

Nsọ Nsọ, Nsọ….